Casa Cornelia Gavrilescu

Str. Anastase Simu nr. 6, sector 1, București

Adresa Anastase Simu 6 este intrarea laterală într-un imobil mai amplu a cărui fațadă principală se orientează către Bulevardul Gheorghe Magheru. Acest bloc este de fapt terminația unei insule urbane și imaginea ei către bulevardul susmenționat, iar volumul său își asumă un rol ferm, aproape monumental către spațiul urban.

Simetria, axialitatea, o subîmpărțire pe verticală a fațadei principale care privilegiază zona mediană a acesteia încadrată între doi pilaștri care susțin bazoreliefuri, sunt decizii compoziționale care amplifică solemnitatea arhitecturii. Forța acesteia rezultă și din lipsa aproape totală a decorațiilor, o alegere modernă care lasă volumul să își exprime propria expresivitate în mod liber, fără intermedieri.

Tot într-o logică a arhitecturii moderne, balcoanele sunt elemente care dincolo de rolul lor punctual de a ordona fațada principală, accentuează printr-o liniaritate pliată și colțurile clădirii realizând fluent legătura dintre fațadele acesteia.