Casa George Sbârcea

Intrarea Lt. Dumitru Lemnea nr. 6, sector 1, București

Insula urbană ce cuprinde Muzeul George Enescu preia din pulsația nucleului său construit – Palatul Cantacuzino. Retrăgându-se de la tumultul Căii Victoriei, spațiul locuirii caută un ritm mai domol pe străzile secundare, reușind ca prin intrări și fundături să se introvertească într-o lume proprie. Intrarea Dumitru Lemnea, denumită în trecut atât Simons, cât și General Manu, este un astfel de microunivers apărut odată cu modernizarea zonei în jurul anului 1935. Ecluza dintre Strada General Manu și intrarea propriu-zisă este constituită de două clădiri-tip dispuse simetric, în oglindă, rontujite la colțuri. Odată pătruns înăuntru, se observă că toate imobilele sunt în rezonanța modernistă, folosind aceleași instrumente cu ușoare variațiuni pentru a particulariza fiecare piesă. Clădirea de la nr. 6 este cea mai epurată din punct de vedere decorativ, păstrând compoziția fațadei foarte clară. Orizontalitatea liniilor care marchează puternic registrele contribuie la direcționarea privirii către capătul de perspectivă al intrării. În acest imobil a locuit compozitorul și muzicologul George Sbârcea.

Andreea Mihaela Chircă