Casa Gheorghe Manoliu

Bd. Magheru nr. 9, sector 1, București

Blocul „Eva” împreună cu blocul „ONT” reprezintă un ansamblu care definește frontul urban retras de la bulevardul bucureștean Magheru. Arhitectura acestui ansamblu este generoasă cu orașul, parterul și mezaninul având spații rezervate comerțului și serviciilor, vitrajele generoase ale acestora și sugerarea unui portic pe dublă înălțime susținând acest registru conectat spațiului urban.

Trama stâlpilor parterului și a mezaninului se continuă pe înălțime, rămâne aparență pe întreaga fațada și ordonează subîmpărțirile balcoanelor și ale vitrajelor spațiilor de locuit. Acestea din urmă introduc o serie de retrageri succesive în adâncimea fațadei, determinând mici spații intermediare între locuire și oraș. Această „textură” carteziană a clădirii se finalizează pe verticală cu o cornișă din beton. Pliurile acesteia avansează în consolă și devin semnalul vizual urban al acestui ansamblu, mai ales atunci când coroanele bogate ale arborilor de la bulevard ascund, feresc, restul arhitecturii clădirii.