Casa Silvia Șerbescu

Strada Profesorilor nr. 4, sector 4, București

Zona în care se găsește Strada Profesori este ca o enclavă în care vechiul București și-a pus la adăpost unele dintre cele mai de preț bunuri dincolo de cortina înaltă de blocuri, reușind să păstreze (chiar dacă uneori în forme alterate) un mod de a trăi și locui orașul cu iz de început al secolului trecut. Strada denumită odată Ulița Bisericii făcea partea din vechea mahala dezvoltată în jurul Bisericii Sfânta Ecaterina. Aici, la numărul 4 se află casa în care a copilărit Silvia Șerbescu, construită în primii ani ai sec. XX, anul 1906 fiind însemnat la primul nivel, în dreptul axului de intrare*. Casa arată chipul arhitectural tipic bucureștean cu influențe franceze, specific perioadei de întretăiere între secolele al XIX-lea și al XX-lea. Desfășurată  în adâncimea lotului, clădirea capătă pe fațada dinspre curte un tratament privilegiat, generat de prezența aparatului de acces marcată cu pilaștrii încastrați, încheiați cu capiteluri din care răsar volute, motive florale și antropomorfe. Masivitatea parterului este susținută de bosaje orizontale pronunțate iar la primul etaj, efortul de ornamentare este concentrat în ancadramentele dimprejurul ferestrelor, în pilaștrii încastrați care contribuie vertical la compoziție și „întăresc”colțul casei.

* Trebuie menționat că silueta inițială a fost modificată de apariția unui nou aparat de intrare și a unui balcon, precum și de alte intervenții neconforme care afectează arhitectura casei, pe lângă degradarea generată de trecerea timpului și lipsa unei întrețineri corespunzătoare.

Andreea Mihaela Chircă