Casa Viorel Cosma

Str. Pictor Ion Andreescu nr. 1, sector 2, București

La intersecția dintre bulevardul Ferdinand și strada Pictor Ion Andreescu interferează două ritmuri care se echilibrează reciproc: pe de o parte mișcarea grăbită și agitată specifică bulevardului și pe de cealaltă parte cadența domoală a zonei rezidențiale, de pe străzile secundare.  Această încrucișare dintre două lumi este înglobată în clădirea care marchează fizic intersecția — un imobil de locuințe din prima jumătate a secolului al XX-lea (construit cândva între anii 1930-1940) proiectat de arhitectul George Damian, cunoscut drept blocul Passini. Inserată într-un țesut urban conturat de la finalul secolului al XIX-lea și până în perioada interbelică, clădirea a încercat să intuiască direcția în care frontul bulevardului Ferdinand avea să se dezvolte și să facă un salt în înălțime, probabil cel mai mare din zonă în perioada respectivă (fără a fi însă exagerat). Spre strada Pictor I. Andreescu, edificiul are niveluri retrase treptat și o extindere pe verticală mai redusă față de partea arătată colțului și bulevardului, căutând astfel să se integreze în contextul prezent, dar și viitor, modelându-l.

Înfățișarea imobilului ajută ochiul antrenat să repereze imediat autorul, arhitectul George Damian creându-și în timpul prolificei sale activități un stil recognoscibil, care cazul blocului Passini, însă, este mai temperat în manifestări decorative. Fereastra bifora de la ultimul etaj al volumului de pe colț (laitmotiv utilizat la majoritatea clădirilor proiectate de arhitect); logii cu arce și coloane dispuse la nivelurile superioare; ornamente inspirate din arhitectura mediteraneană (basoreliefuri, ancadramente, capiteluri, colonete), preluate și aplicate pentru a „înflori” un limbaj preponderent modernist; cornișe puternice și grinzi prelungite la exterior, marcate printr-o tratare deosebită — acestea sunt doar câteva din detaliile distinctive. La nivel compozițional, se observă felul în care orizontalele scurte și lungi ale balcoanelor (odată deschise) și ale volumelor ieșite în consolă sunt contrabalansate de liniile verticale ale pilaștilor aplatizați care urcă pe trei etaje (pe fațada laterală) și ale firelor decorative care se țes de-a lungul a cinci niveluri, de-a stânga și de-a dreapta ferestrelor de pe colț.

Blocul Passini este o prezență distinsă în peisajul zonei iar faptul că muzicologul Viorel Cosma a locuit într-unul dintre generoasele apartamente ale clădirii nu face decât să îi îmbogățească multitudinea de valori.